Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ufuk Hattı | April 21, 2024

Scroll to top

Top

No Comments

UFUK HATTI Programı

UFUK HATTI Programı

UFUK HATTI Programı

Sunucular:

Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN

Prof. Dr. B. Gültekin ÇETİNER

Program Detayları:

Ufuk Hattı Programı

Ufuk Hattı Programı

Ufuk Hattı Programı

Ufuk Hattı, kendi alanında belki de ilk defa, farklı ekonomistleri tartışma ortamına çekebilecek şekilde, düşünce-provokatif olarak tasarlanmıştır. Ezberleri bozacak şekilde temel ekonomi alanında ele alınan konular öğretim amaçlı olarak değerlendirilecektir.

Özellikle üniversitelerde okutulan Makroekonomi , Finans ve kısmen İşletme ders konuları sistematik olarak işlenecek ve herkesin anlayabileceği bir şekilde müzakere edilecektir. Eleştiriler, üniversitede okuyan gençlerin bu dersleri aldıktan sonra sistemi sorgulayamaz hale geldikleri üzerine kurgulanacaktır. Bu çerçevede bir paradigma aşındırması çalışması yapılmış olacaktır. Mevcut durumun küresel düzenin işine yaradığı vurgulanacaktır.

Bugün gelinen noktada, mevcut küresel finans kapital sisteminde (Borca Dayalı Para Sistemi ve Kısmi Rezerv Sistemi BDPS/KRS) dalga dalga çöküş süreci yaşanmaktadır. Gelişmiş ülkelerden başlayarak tüm ülkeler mevcut paradigmayla içlerinden çıkamayacakları bir borç sarmalına girmiş durumdadırlar. Durum böyleyken hem yurtiçi hem de yurtdışında devlet yetkilileri, ekonomistler başta olmak üzere sorunun çözümüyle ilgili kesimlerin paradigma felci yaşadıkları ve bundan çıkmalarının mümkün olmadığı görülmektedir. Ana akım medyada hemen hemen her gün yer alan ekonomistlerin yorumları hem birbirini tekrar etmekte hem de sorunun doğru tanımlanmasından oldukça uzak görünmektedir.

Bütün bu sonuca rağmen, üniversitelerde ve genel geçer programlarda hala bu çöküşe sebep olan fikirler, modeller ve sistemler anlatılmaktadır. Program, bu çöküşün sebep olduğu fikirlerin çıkış yeri olan akademiayı da ele alacaktır. Çünkü akademia, sanki bu çöküşten ve anlattıkları fikirlerden dolayı hiç de sorumlu değilmiş gibi hareket etmekte ve hala sorunlu fikirleri ders olarak okutarak  gençlerimizi bu fikirlerden imtihan etmektedir. Ufuk Hattı adeta bu çarka çomak sokmayı hedeflemektedir.

Bu noktada dünyada yaşanan bu çöküş sürecini ve onu destekleyen fikirleri açık ve herkesin anlayabileceği bir şekilde ortaya koyan ve bu fikirlere alternatifleri sunan bir televizyon programına ihtiyaç vardı. Ufuk Hattı bu ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmaktadır.

Bu program çerçevesinde, ana akım medyada başta çeşitli ekonomistlerin, politikacıların ve diğer aydın kesimlerin, sorunun çözümünden uzak görüşleri çeşitli tekniklerle ele alınarak eleştirilecek ve onlarla fikir çatışmasına girmekten çekinilmeyecektir. Şahıslar, kendilerine söz hakkı doğan hususlarda telefonla canlı bağlantıya katılıp kendilerini ifade edebileceklerdir.

Sıcak ekonomi-politik gündem de takip edilerek çeşitli konularda teknik yorumlar yapılacaktır. Programa konuk alınmayacak ancak gerek canlı yayında gerek twitterdan ve gerekse mail ile soru ve yorum alınacaktır.

Onbeş günde bir canlı yayınlanacak olan her bir programın ana konuları birkaç gün öncesinden burada yayınlanacaktır.

15 günde 1 yapılacak olan programın tematik akışı aşağıdaki gibi 10 maddede ifade edilmiştir.

1) Paradigma değişimi.

2) Ekonominin temelleri.

3) Para ve Para sistemi. Mevcut Sistem; BDPS_KRS.

4) Faiz, Riba, BDPS, KRS yıkıcı etkileri.

5) Global finans krizi.

6) Türkiye’mizin pozisyonu, potansiyeli ve GZFT/SWOT analizi.

7) Devletin yeniden yapılandırılması.

8 ) Yeni yapılandırmada gözetilecek öncelikler; Enerji ve Finansman.

9) Ortak para birimi oluşturulması.  Yeni paradigma ile kalkınma. BDPS_KRS_Zulmü

10) Medeniyet Projesi

 

Programımızı soru, yorum ve katkılarınızla daha da mükemmel hale getirmeyi hedeflemekteyiz.

Selam Sevgi ve Saygılarımızla