Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ufuk Hattı | April 21, 2024

Scroll to top

Top

No Comments

Ufuk Hattı 2. Program

Ufuk Hattı 2. Program

Ufuk Hattı 2. Program

Tema: Ekonominin (İktisat) Alternatif Tanımı (İlk düğmenin doğru bağlanması)

Tarih ve Zaman: 15 Şubat 2013 Cuma Saat 21:00

Değersayım (paradigma) teması etrafında işlenen ilk Ufuk Hattı programına olan ilgi nedeniyle tüm dostlara ve izleyicilere şükranlarımızı sunuyoruz.

Değersayım ile zihinlerde devrimin alt yapısı (format atma) oluşturulmaya çalışıldı. İkinci konumuz Prof. Dr. Mete Gündoğan hocanın tabiriyle ilk düğmeyi doğru iliklemek olacaktır. Bu anlamda ekonominin tanımından başlayarak ezber bozmaya devam edilecek.

Ekonominin sakat tanımıyla ilgili olarak çarpıcı resim tavsiye eden arkadaşlar UfukHatti2013@gmail.com adresine gönderebilir.

İlk programda izleyicilerden Ekonominin (iktisadın) Tanımı konusunda çalışmaları istenmişti. Bu programda alternatif bir Ekonomi (İktisat) Tanımı yapılacaktır. Bunu ilk düğmenin doğru iliklenmesi adına yapacağız.

2. Programın taslağı aşağıdadır.

  1. Önceki konunun özeti. Değersayım (paradigma) konusunun özeti.
  2. İnsan nasıl yaşar? Ekonomi bu yaşamın neresindedir? Sosyal hayat ile ilgili birkaç örnek. Ekonomi bunu nasıl etkiliyor? Ekonomi ve iktisat tanımları Eski ve yeni kitaplardan örnekler. Tanımlar üzerinden öncelikle temel felsefenin yanlışlığı anlatılır. İsraf kavramının yeri ve işlevselliğine vurgu yapılır.
  3. Reel (fiziksel) ekonomik döngü Fiziksel olarak mal ve hizmet devinimi nasıl oluyor? Bunlar örneklerle anlatılır. Grafik olarak var olan bir şema üzerinden gidilir. Mal ve Hizmet pazarı ile üretim faktörleri pazarını gösteren şema sunulur.
  4. Pazarların Tanzimi Ekonomi bir bakıma pazarların tanzimidir. Bu pazarların tanzimi konusunda kimler neler söylüyor? Farklı ekonomistlerin (Prof. Dr. Mete Gündoğan hocanın Refah Toplumu kitabındaki özet) yaklaşımlarını ve özellikle de Malthus zihniyeti ifade edilir. Kur’an ile çeliştiği noktalar öne çıkarılır.
  5. Paranın takdimi Reel ekonomik döngü nasıl sağlanıyor? Pazarlar nasıl tanzim ediliyor? Para ile. O zaman para nedir sorusu ile başlıyoruz. Paranın tarihi süreci ile ilgili bilgiler derlenip verilir. Paranın ne olduğu ne olmadığı ve ne olması gerektiği hususunda bir kısa giriş yapılır.
  6. Gelecek program için sorular Gelecek programın konularına ilişkin çarpıcı sorular hazırlanır. Paranın nasıl üretildiği sorulur? Cevabına inanamayacakları kadar ilginç, basit ve tartışmalı olduğu ifade edilerek merak uyandırılmaya çalışılır.